Stoppenkast

Wanneer moet ik mijn elektrische installatie keuren?

Het is voor iedereen van levensbelang dat een elektrische installatie in een gebouw of een woonhuis veilig is. U moet er niet aan denken dat er door een defect ergens kortsluiting en/of brand ontstaat, met alle gevolgen van dien. Het is dan ook verstandig een elektrische installatie regelmatig te laten keuren om zo (potentiële) problemen op tijd te signaleren.

Een verplichte keuring

In een aantal gevallen is periodiek keuren zelfs een wettelijke vereiste. Dit is het geval als het een elektrische installatie in een bedrijf betreft. De keuringsverplichting is dan vastgelegd in de Arbowet. Hierin staat dat de werkgever te allen tijde zorg moet dragen voor een veilige elektrische installatie. De eisen waaraan voldaan moeten worden, staan beschreven in de NEN-3140 norm. Ook is een keuring verplicht bij een uitbreiding van een al bestaande installatie of bij een renovatie. En uiteraard is een keuring van een installatie een vereiste bij de aanleg van een nieuwe installatie. Dit staat in het Bouwbesluit beschreven. Een nieuwe installatie moet altijd voldoen aan de normen die beschreven zijn in NEN-1010.

Een geadviseerde keuring
Voor particulieren gelden in Nederland wat betreft het keuren van elektrische installaties, andere regels. Een keuring is alleen verplicht bij de aanleg van een nieuwe installatie en bij een uitbreiding. Toch is een periodieke keuring, in het kader van veiligheid, wel aan te bevelen. De keuring wordt dan gedaan volgens de normen van NEN-1010. Een inspecteur zal dan onder meer kijken hoe het staat met de brandveiligheid van de kabels en het isolerende materiaal, waarbij hij controleert of er nergens lekstroom optreedt. Daarnaast zal hij de aarding van de installatie inspecteren. Deze aarding is bedoeld om bij kortsluiting of bijvoorbeeld blikseminslag te voorkomen dat apparaten onder stroom komen te staan of brand ontstaat. Een aardedraad is een extra draad in de aansluitkabel van een apparaat waarlangs stroom naar de aarde kan stromen in geval van een stroomprobleem. Vaak merkt u niets van het feit dat een apparaat door slijtage of losschieten van isolatie niet meer geaard is en komt dit pas aan het licht als er iets mis gaat. Na een inspectie door een erkend installateur kunt u er zeker van zijn dat uw woning wat betreft elektriciteit veilig is.

0