Zomer

Netwerkproblemen bij hitte

De zomer staat op het punt te beginnen en als de temperaturen van afgelopen jaren een voorspelling zijn voor wat er ons dit jaar te wachten staat, dan liggen er een aantal zeer warme dagen in het verschiet. Wat u misschien niet wist, is dat als de temperatuur flink oploopt, dit problemen thuis met uw netwerk kan geven. Dit uit zich in de vorm van een - tijdelijk – slechtere verbinding van zowel het internet (wifi) als van radio- en tv-verbindingen. Dit kan storingen opleveren die zeer hinderlijk zijn, zeker in deze tijd van thuiswerken.

Waar komt de storing vandaan?

In een aantal van deze gevallen zijn de storingen het gevolg van het niet goed functioneren van de eindversterkers, die zich bevinden in de grijze wijkkastjes die je op diverse punten in het straatbeeld tegenkomt. Veel van deze kasten worden erg warm omdat ze bijvoorbeeld in de volle zon staan en sommige raken zelfs oververhit. Dit heeft een effect op de apparatuur en op de verbindingen. Ventilatoren plaatsen is soms lastig omdat deze kasten door verschillende providers gebruikt worden.
Niet altijd zijn storingen door hitte het gevolg van oververhitte wijkkasten. Soms ligt het aan de apparatuur thuis, zoals routers en acces-points (toegangspunten) de te warm zijn geworden. Deze apparatuur kan alleen goed functioneren bij een stabiele, wat koele temperatuur. Boven de 30º C. worden ze te heet en worden de prestaties van het wifi-netwerk en dus ook van alle hierop aangesloten apparaten, zoals computers en smartphones, beïnvloed. Houdt de warmte gedurende langere tijd aan dan kan de apparatuur zelfs kapot gaan.

Wat moet ik er tegen doen?
Het is dan ook belangrijk dat routers en toegangspunten niet geplaatst worden op plekken waar de temperatuur tot boven de 30º C. kan oplopen. Warmte speelt ook een rol bij de bekabeling. Ook hier geldt als de temperaturen oplopen worden de prestaties minder. Warmte moet goed afgevoerd kunnen worden en kabels moeten goed geïsoleerd zijn, zodat warmte van buitenaf de binnenkant van de kabels niet kan bereiken. Krijgt u netwerkproblemen in de vorm van slechtere prestaties of storingen, laat dan een erkend installateur, zoals Brins langskomen. Zij hebben verstand van zaken en kunnen storingen die niet het gevolg zijn van een oververhitte wijkkast, voor u oplossen.

0