Electrische installatie

Elektrische installaties keuren voor bedrijven

Elektrische installaties die aanwezig zijn in bedrijfspanden moeten te allen tijde brandveilig zijn. Daarom is in de polisvoorwaarden van de meeste verzekeringsmaatschappijen opgenomen dat ondernemers verplicht zijn om hun elektrische installaties regelmatig te laten keuren willen zij een (brand)verzekering afsluiten of verlengen. Een periodieke keuring zorgt ervoor dat (mogelijke) defecten op tijd worden ontdekt, waardoor voor de toekomst schade aan de elektrische installatie of erger aan het bedrijfspand, kan worden voorkomen.

Artikel 3 van de Arbowet
Niet in alle gevallen in een regelmatige keuring een verplichting, maar voor veel elektrische installaties in bedrijfspanden is periodiek keuren zelfs een wettelijke eis. Meestal komt deze voort uit artikel 3 van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) waarin omschreven staat dat installaties zowel veilig als veilig te gebruiken moeten zijn en dat een werkgever de verplichting heeft hiervoor te zorgen. Een van de manieren om aan te tonen dat een elektrische installatie aan de veiligheidseisen voldoet, is door periodiek een keuringsrapport te overleggen waarin de keuring door een onafhankelijke inspecteur is vastgelegd.

Nen-normen
Om een eenduidig gevalideerd rapport te maken, kan de inspectie gedaan worden volgens vaste normen die beschreven zijn in NEN 3140:2011 en NEN 1010. NEN staat voor Nederlandse Norm en heeft betrekking op Nederlandse afspraken die de verschillende marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over zowel de kwaliteit als de veiligheid van hun producten, diensten en processen. De Nen-normen 3140:2011 en 1010 zijn specifiek voor laagspanningsinstallaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt en 1500 Volt gelijkspanning. Als een elektrische installatie aan de hand van deze normen door een onafhankelijk inspecteur wordt goedgekeurd, bent u als ondernemer verzekerd van een veilig werkende installatie.


Een keuring van de elektrische installatie moet ook worden uitgevoerd als de installatie wordt uitgebreid of gerenoveerd. Daarnaast kan een nieuwe elektrische installatie niet in gebruik genomen worden voordat een erkend inspecteur de installatie volledig gekeurd heeft volgens de Nen-normen uit NEN-1010. Bij Brins elektrotechnische Installatie in Almere en Amsterdam kunnen we u precies vertellen wat er met uw elektrische installatie moet gebeuren op het gebied van veiligheid.

0